O RozbitkuInstytut Rozbitek
 

Instytut Rozbitek został założony w 2004 roku przez Jana A.P. Kaczmarka m.in. z inspiracji amerykańskim Sundance Institute. Pomyślany jako miejsce roboczych spotkań artystów filmu, muzyki i teatru, propagować będzie ideę zachowania wolności ekspresji w warunkach narzuconych przez współczesny skomercjalizowany rynek artystyczny.

Rozbitek ma ambicje stać się forum działalności edukacyjnej, organizując seminaria, warsztaty, konferencje, prowadzone przez wybitnych praktyków światowego kina, kompozycji i sztuk performatywnych. Ma być też miejscem produkcji artystycznej, przestrzenią powstawania i prezentowania filmów, koncertów, spektakli, produkcji multimedialnych.

Instytut Rozbitek swoją nazwę zawdzięcza malowniczej miejscowości w gminie Kwilcz, położonej 60 km na zachód od Poznania. Znajduje się tam dziewiętnastowieczny kompleks pałacowo-parkowy o powierzchni 33 ha, obecnie w trakcie renowacji. Działalność programowa Instytutu, obejmująca warsztaty wzorowane na metodzie Sundance, a także zajęcia w dziedzinie opery i musicalu, realizowana będzie zarówno na terenie zespołu pałacowego, jak i w Poznaniu.

Instytut jest organizacją nonprofit. Zainaugurował swoją działalność latem 2005 roku.

1155 500x.jpg