Wiktor Osiatyński

 


Wiktor Osiatyński (ur. 1945) jest doktorem socjologii i doktorem habilitowanym nauk prawnych. Był wykładowcą wielu uniwersytetów (m.in. Columbia, Stanford oraz University of Chicago) oraz doradcą komisji konstytucyjnych w Polsce i za granicą. Osiatyński jest autorem ponad 20 książek z rożnych dziedzin. Za książkę ?Prawa człowieka i ich granice? Osiatyński otrzymał w 2011 roku nagrodę Instytutu Spraw Publicznych.

Wiktor Osiatyński działa w wielu międzynarodowych instytucjach i fundacjach, mających na celu umacnianie społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w krajach pokomunistycznych i rozwijających się. W 1988 roku ? w oparciu o osobiste doświadczenia ? założył Komisję Edukacji w Dziedzienie Alkoholizmu i innych Uzależnień, działającą przy Fundacji Stefana Batorego. (Problemom tym poświęcone były m.in. książki ?Grzech czy choroba? (1992), ?Rehab? (2004) a także ?I grzech i choroba i...? (2007).