Piotr Czarnecki

 


Piotr Czarnecki, prezes Raiffeisen Bank Polska od 2003 r. Po fuzji z Polbank EFG w grudniu 2012 r. kieruje połączonym Raiffeisen Polbank. Przez 25 lat kariery zawodowej związany z sektorem bankowym. Ukończył Organizację i Zarządzanie na Politechnice Warszawskiej oraz podyplomowe studia z zarządzania na Harvard University i w Columbia Business School. Jego pasją jest muzyka. Od ponad 40 lat kontynuuje swoją przygodę chóralną, najpiew w warszawskim chórze Lutnia, potem Cantio Polonica oraz w chórze akademickim Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie śpiewa i współtworzy męski zespół wokalny Des Singers.

Paradygmat muzyczny to opowieść o perfekcyjnie funkcjonującej organizacji, jaką jest... orkiestra. Struktura orkiestry jest bowiem wzorem doskonałej firmy, w której każdy zna precyzyjnie swoje miejsce, zadania i odpowiedzialność za ostateczny wynik. Podczas tego niecodziennego performance?u z udziałem zespołu kameralistów, przy aktywnym udziale publiczności, można stać się częścią zespołu muzycznego, aby zrozumieć istniejące i rządzące nim prawa. Paradygmat muzyczny uzmysławia zadania i rolę lidera, koncentrację na wyniku wspólnej pracy, rolę kompetencji oraz współpracy wewnątrz zespołu. "Orkiestra czy chór to dla mnie organizacje idealne. Zasady w nich obowiązujące, znane i rozumiane przez każdego z muzyków, od lat zaszczepiam w banku. W biznesie dopiero powoli dochodzimy do perfekcji i procesowej efektywności, która jest immanentną cechą każdej organizacji muzycznej. Warto i trzeba czerpać z nich inspiracje" ? podkreśla Piotr Czarnecki.