Maciej Konrad Borowicz

 


Maciej Konrad Borowicz jest prawnikiem, doktorantem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji i Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.